Dyrektywa unijna ochrona danych osobowych

Dyrektywa ATEX w polskim systemu prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Kojarzy się do wyrobów przeznaczonych do publikacji w powierzchniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą spełniać rygorystyczne wymagania zabierające się nie właśnie do bezpieczeństwa a również do ochrony zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W zasadę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom zabezpieczeń, a też związane spośród ostatnim wszystkie procedury oceny w decydującej mierze związane są od poziomu zagrożenia środowiska, w jakim określone narzędzie będzie robiło. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi spełniać dany produkt, aby mógł stanowić brany w okolicach zagrożonych wybuchem. Ale o które strefy chodzi? Przede każdym mowa tu o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest bardzo duże ryzyko wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na linie. Jest ich dwie. W liczby części wybierają się urządzenia, które zaczyna się w podziemiach kopalni natomiast na przestrzeniach, jakie mogą być zagrożone wybuchem metanu. Druga część odnosi się do urządzeń, które wprowadza się w wyjątkowych miejscach, ale jakie potrafią stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla ludziach urządzeń idących w dziedzinach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. A bardziej wrażliwe wymagania ważna z łatwością znaleźć w zasadach zharmonizowanych.

Należy mieć, że urządzenia dopuszczone do akcji w okolicach zagrożonych wybuchem powinny być oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, który powinien stanowić znany, widoczny, niezniszczalny i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały system kontroli lub samo dania w obiektu zapewnienia zgody z podstawowymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy również pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.