Kasa fiskalna fryzjer

Te kolei w ustawie o VAT, które zaczęły obowiązywać od stycznia 2015 roku, wprowadziły konieczność prowadzenia rozliczeń z użyciem kasy fiskalnej wśród innych grup przedsiębiorców. I chociaż nadal część przedsiębiorców jest zwolniona z obowiązku wydawania paragonów, to nazwy oferujące swoje usługi klientom innym są zobligowane do rozliczania pracy z wykorzystaniem kas fiskalnych.

Kto musi umieć kasę fiskalną? Kasy finansowe są potrzebne w przedsiębiorstwach, które naszą pracę idą do głów fizycznych (B2C). I firmy, których roczne zakupy nie przekraczają 20 tysięcy złotych netto, nie mają obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Z kolei jeśli przedsiębiorca rozpoczyna energię w trakcie trwania roku fiskalnego, wówczas obowiązek posiadania kasy pojawia się, gdy obroty przekroczą 20 tysięcy złotych. W dalszym rozwoju istnieje katalog działalności, jakie nie podlegają konieczności wydawania paragonów wydawanych przez kasę fiskalną.

Ulga i obowiązki związane z byciem kas fiskalnych. Zanim przedsiębiorca zacznie stosować z kasy fiskalnej, musi zgłosić ten fakt do miejscowego urzędu skarbowego wraz z daniem adresu, gdzie kasa będzie stosowana. Wraz ze wspomnianymi dokumentami należy złożyć oryginalny dowód zakupu kasy oraz zaświadczenie potwierdzające, że zakupiona kasa fiskalna spełnia wymogi - technologiczne i praktyczne - znane w uchwale o podatku VAT. Wymogi formalne, które należy wykonać przed rozpoczęciem używania kasy, uzależnione są także z pomocą, którą ważna nabyć za zakup kasy. Ulga, związana z nabyciem kasy, wynosi do 90% kosztów zakupu kasy, choć nie wysoce niż 700 zł. Posiadacz kasy musi także pamiętać o jej stałym serwisowaniu w autoryzowanych punktach, przy czym serwisowanie kasy nie może następować rzadziej niż co 25 miesięcy. Wydłużenie tego momentu może wywołać konieczność zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy.

Posiadanie kasy to także konieczność wydawania oryginalnych paragonów klientom i przechowywanie kopii paragonów przez 2 lata oczekując od zakończenia roku rozliczeniowego, w jakim były dane. Użytkownik kasy musi też drukować raporty okresowe - dzienne, tygodniowe i miesięczne - tworzone przez kasę fiskalną.