Kasa fiskalna wikipedia

Gdy prowadzimy sprzedaż towarów czy usług na myśl osób fizycznych (takich, jakie nie prowadzą działalności gospodarczej) przydatna będzie nam kasa lub drukarka fiskalna. Po jej zakupie, szczególnie istotne jest zgłoszenie urządzenia fiskalnego i fiskalizacja. Wszystkie procedur połączone z kasą fiskalną winnym być zakończone w ciągu dwóch miesięcy z jej zakupu.

Zgłoszenie do naczelnika odpowiedniego urzędu skarbowego powinno zostać złożone jeszcze zanim zaczniemy ewidencjonowanie sprzedaży na kasie fiskalnej. Co powinno znaleźć się w takim zgłoszeniu? Przede każdym, należy napisać, jaka będzie całkowita liczba kas fiskalnych granych w biurze. Należy też podać adresy miejsc, gdzie będą one używane. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. dokładnie określa sposób, w jaki winno się odbywać zgłaszanie kas. Zgodnie z nim najpóźniej w dniu utraty dobra do zrezygnowania z bycia kasy fiskalnej należy zamontować ponad połowę ze zgłoszonych do naczelnika urzędu skarbowego kas. Wraz z przodem następnego miesiąca należy włączyć do ewidencjonowania pozostałe kasy fiskalne. Jak jesteśmy obecnie zgłoszone i umieszczone kasy fiskalne, należy wziąć ich fiskalizacji. Jest ona potrzebna, jeśli planujemy wykorzystywać kasy i drukarki w akcje gospodarczej.

Na czym polega fiskalizacja kasy fiskalnej? Na przypisaniu do pamięci kasy fiskalnej modułu fiskalnego (numeru NIP podatnika). Wspominajmy o tym, że stanowi wówczas czynność jednorazowa, trwała i pewna. Bardzo znaczące jest, aby fiskalizacja kasy fiskalnej została zakończona w rodzaj profesjonalny, przez przygotowanego do ostatniego odpowiednio serwisanta. W wypadku błędu, niemożliwe będzie rozwiązanie źle przeprowadzonej fiskalizacji, przydatny będzie zakup nowej kasy fiskalnej, co świadczy niemały wydatek. Dzięki dokonaniu fiskalizacji kasy, możliwa będzie jej pozycja w porządku fiskalnym. Od dziś w świadomości kasy zapisywane będą dobowe raporty, zawierające informacje na temat dziennej sprzedaży. Po ukończeniu fiskalizacji kasy, w ciągu siedmiu dni należy zgłosić ją do naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Pomoże to uzyskaniem numeru ewidencyjnego.