Odpylacze z wypelnieniem

Odpylacz wykonany zgodnie z regułą atex (atex dust collector) rośnie w strukturze filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, przeznaczony stanowi dla przeciętnych oraz rozległych instalacji odpylających z możliwością rozbudowy w perspektywie.

Cięższe frakcje surowca separowane są szczególnie w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany artykuł jest przekazywany poprzez przenośnik łańcuchowy w postać zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania materiału na zewnątrz filtra.

Podczas normalnej pracy, zapylone powietrze jest polecane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest odkładane do odpylacza. Na przelocie do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, jakie są łatwe w ciągu normalnej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy trwa w czasie wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, przychodzi do rozprężenia, co pozwala, że wielkie frakcje spadają na dno leja. Materiał zgromadzony w dole odpylacza jest podawany poprzez przenośnik łańcuchowy do tematu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie tematu na zewnątrz odpylacza. Frakcje, które nie spadły od razu na dno filtra, są kierowane do rękawów filtracyjnych. Po wejściu przez worki filtracyjne, czyste powietrze dociera do kanału wylotowego z odpylacza.

Na głowie wszystkich modułów spotyka się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który daje oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, zgodnie z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega przemieszczaniu się wentylatora po zatrzymaniu, co prowadzi maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia oraz minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest położony dla pracy przy 50 Hz co stanowi prawidłowe dla silnika 1,1kW. Można jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co zapewniają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w czasie jego pracy (on-line) jak także po jego wyłączeniu (off-line).