Rozwoj firmy spedycyjnej

Frezowanie cnc określane jest jak proces obróbki, w okresie jakiej z obrabianego przedmiotu odwołuje się określoną część materiału. W sezonie frezowania przeprowadzane są jak najniższe wiórki materiałów. Obraca się znacznie mocno kierujące się maszyny, które idą z pewnym posuwem. Maszyny te są określane mianem frezarek. Najczęściej można się spotkać z frezarkami klasycznymi i techniką frezowania na froterze. Metoda frezowania cnc bazuje na komputerowym sterowaniu urządzenia.

https://neoproduct.eu/fi/hallu-motion-tehokas-tapa-paasta-eroon-haluksista-ilman-leikkausta/

Dzieli się trzy główne typy frezowania: współbieżne, czołowe oraz walcowo-czołowe. W ciągu frezowania powierzchni czołowych oś rotacji jest równoległa do powierzchni poddanej obróbce. Wzdłuż obwodu koła znajdują się zęby frezu, z których każdy działa samodzielnie. W wypadku obróbki powierzchni obrotowych frezy składają się z zębów prostych lub spiralnych. Frezowanie cnc czołowe oznacza, że frez wybiera się we wrzecionie. Prostopadle do powierzchni poddanej obróbce wydobywa się oś obrotu. Obróbka następuje poprzez krawędzie czołowe frezu. W procesie frezowania walcowo-czołowego następuje pionowy obrót frezu wzdłuż obrabianej powierzchni. W sukcesu poddania obróbce powierzchni skośnych frez potrafi żyć nieco pochylony. Możliwe istnieje jeszcze obrabianie (skrawanie) towaru na końcach kiedy tylko frez posiada uzębienie ważne. W współzależności od typie produktu, jaki jest żyć poddany obróbce wykorzystuje się różne urządzenia do frezowania. Frezy walcowo-czołowe skrawają bocznie i czołowo. Frezy tarczowe skrawają po bokach. Na tarczy wybierają się na przemian skośne zęby, które skrawają naprzemiennie w rowku. Dzięki temu dodatkowe jest zdolne odprowadzanie wiórów. We frezach kątowych krawędzie tnące są ustawione pod różnymi kątami.