Srodek gasniczy ig 541

Pożary, które występują w oddzielnych pomieszczeniach, o małej kubaturze przeważnie są gaszone przy wykorzystaniu pary wodnej. Parę podaje się w mieszkaniach, w jakich pojemność wynosi około 500 m3. Powinny wtedy stanowić miejsca szczelne. Para jako materiał gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych przestrzeniach nie potrafi stanowić zastosowana, ze względu na jej dużo prosty ciężar właściwy, co odkłada się na niewykonywanie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Też w sukcesu małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej jednocześnie jest niemało aktywne i sprawne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w których korzysta się parę wodną do ubezpieczenia i zapobiegania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten sposób gaśniczy dostosowuje się i do ugaszania pożarów ciał stałych, jakie nie potrafią stanowić ugaszone w rezultacie związku z wodą.

Para wodna prawdopodobnie być rzadko używana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co kilka 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie obecnym znacznie skuteczne im cenniejsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w przestrzeni spalania. Jest i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w zakresie strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest całkowicie dużo funkcjonalny przy zastosowaniu pary nasyconej, która podawana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.