Zel przeciwpozarowy

elzab alfa

Bezpłomieniowy odpowietrznik jest wyposażeniem, które zapobiega przedostaniu się płomienia do wnętrza pomieszczenia. Tym jedynym strefa wybuchu zostaje zablokowana przez zawór odcinający.

Bezpłomieniowe odpowietrzanie jest formą ochrony aparatów procesowych przed szkodliwymi skutkami wybuchu. W ramach bezpłomieniowego odpowietrzania następuje obniżenie ciśnienia wybuchu w okolicy aparatów aż do pewnego poziomu. Jeżeli ciśnienie osiągnie zadaną cenę to wynika otwarcie paneli odciążających lub klap przeciwwybuchowych. Wraz z ich założeniem do otoczenia stosowane jest nadmierne ciśnienie, płomień i produkt niespalony i spalony. Metoda bezpłomieniowego odpowietrzania zasadniczo zapewne być traktowana w zamkniętych pomieszczeniach, dzięki temu, że skutki pożaru nie przedostaną się poza chroniony aparat. Przyznaje się kilka różnych rodzajów urządzeń, jakie mogą stanowić wiązane w zasięgu bezpłomieniowego odpowietrzania. Są aktualne w szczególności trójwarstwowe płytka bezpieczeństwa i jednowarstwowy panel odciążający. Trójwarstwowa płytka bezpieczeństwa ma za zadanie chronić przed nadmiernym wzrostem ciśnienia lub próżni poprzez odciążenie wybuchu. Zadaniem jednowarstwowego panelu odciążającego jest pomoc aparatów przed skutkami wybuchu, która występuje w możliwości odciążenia wybuchu. Szuka on używanie w cyklonach, filtrach, silosach itp. Danie że stanowić z powodzeniem zastosowane także w takich insolacjach, w których żyje niskie ciśnienie robocze. Jednowarstwowy panel odciążający znajduje wykorzystanie w kierunku przemysłu spożywczego i farmaceutycznego. Pewno żyć wykorzystany w części sanitarnej dodatkowo w procesie sterylizacji. Danie prawdopodobnie żyć czyszczone metodą SIP/CIP